tirsdag 2. juni 2009

Status per 01. juni 2009


Mai ble en trist og slitsom måned. Tapet av et familiemedlem som dør så alt for tidlig er tung å bære, og det flytter i høyeste grad fokus over fra økonomiske verdier til mer ”myke” og menneskelige verdier.

Nå er likevel Veien til Rikdom et sted hvor jeg vil holde fokus på nettopp de økonomiske verdiene. Og på tross av at mai økonomisk sett var en utfordrende måned så endte den likevel godt over på plussiden. Dette skyldes i hovedsak kraftig verdistigning på mine to aksjefond. Verdien på aksjefondene og pensjonsparingen har økt med ca 19 000 kroner som er akkurat samme beløp som eiendelene har økt med siste måned.

Gjelden har hatt en liten nedgang som skyldes at mai er en av de måneder hvor Lånekassen skal ha sitt. Tilbake i 2007 tror jeg det var, bandt jeg renta på studielånet på 5,1 % for fem år. Og det har vært lønnsomt helt frem til nå. Hvor ulønnsomt det blir i tiden som kommer vil være avhengig av hvor lenge den økonomiske nedturen varer. Blir nedturen lengre enn ventet vil rentenivået holde seg lavt lenge, og følgelig vil tapet for min del bli tilsvarende større. Dersom økonomien blir raskt bedre vil også rentenivået sprette raskt opp igjen.

Motivasjonen min for å binde renta den gangen var å skape forutsigbarhet i privatøkonomien min. Jeg vet i dag at jeg skal betale kr 32 692,- til Statens Lånekasse i år 2011 uansett hva som måtte skje med rentenivå, finanskrise, oljepris og atomprøvesprengning i Nord Korea. I det lange løp vil en (nesten) alltid tjene penger på å beholde flytende rente, men da må en også være forberedt på å takle store svingninger i rentenivået. I dag ville jeg tålt vesentlig større svingninger i rentenivået enn hva jeg kunne for et par år siden. Men jeg måtte nok også beregnet en større buffer om jeg skulle hatt flytende rente, rett og slett fordi det ville betydd enda en usikkerhetsfaktor.

Og større buffer i dag ville betydd mindre kapital til å kjøpe aksjer og fond for. Og som jeg skrev i forrige månedsrapport finner jeg i dag så mange gode og billige selskaper at jeg prøver å kjøpe mest mulig før prisene stiger for mye.

Status per 01. juni var som følger:

Sum eiendeler: kr 264 000 (+ 4,8 %)
Sum gjeld: kr 386 000 (- 1,8 %)
Sum formue: - kr 122 000 (+ 13,5 %)

Formuen har altså bedret seg med 19 000 kroner i løpet av mai måned på tross av blant annet en verkstedsregning på bilen på over 15 000 kroner. For å dekke inn dette ble jeg nødt til å bruke noe av bufferen som jeg har spart opp. Uten en solid buffer ville jeg blitt nødt til å selge aksjefond eller enkeltaksjer på et svært ugunstig tidspunkt.

Juni vil mest sannsynlig bli en god måned. Jeg får ca 21 000 kroner tilbake på skatten, og disse pengene skal komme inn på konto mot slutten av måneden. Og om alt går etter planen vil også inntekten fra en ekstrajobb jeg har holdt på med i vår komme inn denne måneden.

Det som kan ødelegge økonomien i juni er selvsagt flere uforutsette utgifter (jeg har ikke råd til å fikse bil for 15 000 kroner hver måned). Jeg skal også på en utenlandstur med jobben om ikke lenge. De viktigste utgiftene er selvsagt dekket av jobben, men all erfaring tilsier at det blir brukt noen kroner privat også. Jeg har for eksempel ikke tenkt å komme hjem igjen uten en pen gave til Fruen. Det har hun absolutt fortjent. Forslag til gaver mottas med takk i kommentarfeltet. Så for det heller våge seg at denne turen ikke står oppført i noe budsjett.

4 kommentarer:

 1. Legg inn utenlandsturen i budsjettet. Du vet jo omtrent hvor mye du reiser med jobben.

  SvarSlett
 2. Interessant blogpost og blog forøvrig.

  Kan du spesifisere nærmere hva du legger i de forskjellige postene? Feks "eiendeler" - legger du bare sammen teoretisk salgsum for diverse eiendeler? Og egenkapital, inkluderer du buffer/aksjefond/lønnskonto?

  SvarSlett
 3. Tenkte jeg skulle tipse deg om at det venter premie på deg på Pengevett. ;)

  SvarSlett
 4. Mona: Jeg reiser egentlig veldig lite i forbindelse med jobben, og har frem til nå ikke sett et behov for å ha det som egen budsjettpost. Kanskje jeg bør endre på det. Så langt har det gått helt utmerket å bruke av likviditetsoverskuddet i forbindelse med slike reiser.

  Øystein: I statusoversikten som jeg legger ut hver måned ligger den faktiske verdien på finansielle eiendeler som bankinnskudd, BSU, rentefond, aksjefond, enkeltaksjer og Obligatorisk Tjenestepensjon. Dette inkluderer altså både verdier som er tilgjengelig for umiddelbart forbruk og langsiktig sparing.

  Tilsammen så utgjør dette posten "eiendeler". Fratrukket "gjeld" ender jeg da opp med posten som jeg har kalt for "formue", men som egentlig er "finansformue".

  I de første statusrapportene fra februar og mars inkluderte jeg også en boligtomt, i et forsøk på å finne reell formue. Men siden verdien på tomten fremkom ved tenk-på-et-tall-metoden valgte jeg å trekke den ut av regnestykket. Jeg har heller ikke inkludert verdien av andre fysiske gjenstander som bil og innbo i regnestykket.

  Det er med andre ord ikke snakk om en teoretisk salgsum. Dette er eiendeler som har daglig verdifastsetting, og som i løpet av noen få dager kan gjøres om til cash (Med unntak av OTP, som jeg ikke kan få gjort om til rede penger før jeg blir pensjonist).

  Pengevett.com: Har jeg vunnet en premie? Jøss! Strålendes :)

  SvarSlett