søndag 15. mars 2009

Pass på fra mandag

På mandag starter Skatteetaten utsendelse av selvangivelsen for 2008. Da får du en god pekepinn på om du får restskatt eller penger tilbake. For de aller fleste av oss er selvangivelsen nå ferdig utfylt, men det betyr ikke at det du får tilsendt i posten er feilfritt. Så pass på og kontroller alle tallene opp i mot årsoppgavene du har fått fra arbeidsgiver, banker, forsikringsselskaper, fondsselskaper og så videre.

I tillegg til feil i årsoppgavene så finnes det noen andre feil som rett og slett skyldes deg selv. I noen tilfeller må du selv varsle ligningskontoret om endringer for at de i det hele tatt skal kunne vite hva som er riktig skatt for deg. De vanligste områdene hvor folk trenger å gjøre endringer er i følge DineSider:
  • Skatteklasse
  • Sykdomsfradrag
  • Reisefradrag
  • Renter
  • Valutalån
  • Aksjer
  • Bolig i utlandet
  • Privat barnepass
  • Lønns- og trekkoppgaver
  • Gaver til veldedige organisasjoner
Det er to grunner til at det er svært viktig at du melder fra om endringer innenfor disse områdene:For det første ender du opp med å betale mer i skatt enn du trenger å gjøre dersom endringene er til din fordel. Dersom endringene ikke er til din fordel, altså at skatten din øker som følge av dem, så kan du bare glemme å prøve å lure Skatteetaten. Det er bare et spørsmål om tid før de finner ut av det, og da sitter du der med straffeskatt og tom bankkonto. Og skulle det vise seg at du faktisk klarer å lure ligningskontoret, så stjeler du samtidig penger fra meg og alle andre som betaler den skatten vi er pålagt å gjøre.

Ingen av oss ønsker å betale mer skatt enn det vi må, men det er nå en gang skattepengene som finansierer velferdstilbudet vi alle nyter godt av, og dermed er det å undra seg skatt det samme som å stjele fra fellesskapet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar