søndag 1. mars 2009

Status per 01. mars 2009


Økonomisk sett har februar vært en svært god måned. Det har vært en god strøm av penger inn på konto, samtidig som jeg har vært flink til å redusere utgiftene. Egenkapitalen har dermed økt med kr 38 000,- fra 01. februar og frem til i dag.

Februar var også en av de månedene hvor Statens Lånekasse skulle ha sitt. Dermed er studielånet redusert med ca kr 6 000,-. Tidligere har jeg også lånt bort noe penger til familie og venner. En del av veksten i eiendeler denne måneden skyldes at dette er blitt tilbakebetalt. Egentlig burde disse pengene vært ført opp som eiendeler i form av fordringer på andre i forrige måned, men det ble altså ikke gjort. Dermed er heller ikke økningen i egenkapital så stor som den ser ut til å være. Jeg noterer meg for fremtiden at penger jeg eventuellt låner bort blir ført opp som fordringer, slik at endringen i egenkapital blir mest mulig korrekt.
Status per 01.mars var som følger:
  • Sum eiendeler: kr 510 000,- (+ 6,5 %)
  • Sum gjeld: kr 390 000,- (- 1,5 %)
  • Sum egenkapital: kr 120 000,- (+ 46 %)

Sum eiendeler fordeler seg med ca kr 135 000,- i bankinnskudd og rentefond. Dette har gitt et godt bidrag til å styrke bufferen. Både aksjefondene og enkeltaksjer har falt noe den siste måneden. Samtidig har jeg fast sparing på kr 3 000,-, og dermed ligger fortsatt totalverdien på rundt kr 55 000,-. Også den obligatoriske tjenestepensjonen har falt noe i verdi i februar.

Resultatet for hele måneden er at egenkapitalen har økt med hele 46 % til kr 120 000,-. Det synes jeg er en meget pen økning på kun én måned. Og selv om jeg skulle ønske det kan jeg nok ikke regne med at det kommer til å bli slik hver måned fremover. Jeg er smertelig klar over at budsjettet mitt inneholder flere måneder som går i minus når vi kommer til sommeren. I den perioden blir jeg også mest sannsynlig nødt til å bruke av bufferen. Derfor er det ekstra viktig at jeg er flink å spare nå.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar