lørdag 7. februar 2009

Økonomisk oversikt per 01. februar 2009

Hver måned kommer jeg til å legge ut en oversikt over statusen for min personlige økonomi. For min egendel synes jeg det er nyttig å hele tiden ha en oversikt over hvordan privatøkonomien utvikler seg.


Status per 01. februar var som følger:


  • Sum eiendeler: kr 478 000.-
  • Sum gjeld: kr 396 000,-
  • Sum egenkapital: kr 82 000,-

Eiendeler fordeler seg med kr 104 000,- i bankinnskudd og rentefond. Aksjer og aksjefond utgjør ca kr 55 000,-. Verdien på obligatorisk tjenestepensjon ligger rundt kr 19 000,-. De resterende kr 300 000,- er verdien av en boligtomt jeg eier.

Akkurat denne posten synes jeg det er svært vanskelig å verdsette. Nabotomten ble solgt for kr 500 000,- i 2007, lenge før finanskrise og fallende boligpriser var et hett tema. Så markedsverdien på tomten i dag er høyst usikker. For mitt vedkommende spiller ikke det noen stor rolle siden jeg ikke har tenkt å selge. Men jeg tviler på at jeg overdriver når jeg setter verdien til kr 300 000,-.

Gjeld består hovedsaklig av studielån. Og så har jeg et lite privat rentefritt lån, som snart skal betales tilbake.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar