mandag 23. februar 2009

Leke med penger

I Skandiabanken slipper du å vente til 31. desember med å få utbetalt rente på pengene dine. Du får faktisk utbetalt rentene hver eneste måned. Dette var jeg ikke klar over da jeg skiftet til Skandiabanken for noen år siden, men i dag er jeg svært fornøyd med den ordningen. Hver første dag i måneden er liksom lønningsdag.

Til å begynne med forsvant de månedlige renteutbetalingene i det store sluket sammen med resten av pengene. Etter hvert begynte jeg å filosofere over hvor mye jeg fikk i renter, og hvor mye dette ville vokst til om jeg hadde latt rentene stå urørt. Så i tillegg til den vanlige brukskontoen og en regningskonto som jeg hadde fra før, opprettet jeg en egen konto for renteinntekter. For hver måned som gikk flyttet jeg renteinntektene over fra både bruks- og sparekontoen til rentekontoen. Og dermed så begynte jo rentekontoen også å gi renter. Jeg får altså renter på rentene mine.

Den aller første overføringen gjorde jeg i februar 2005, og den måneden gav rentekontoen den fantastiske sum av fem øre i renter. Trofast fortsatte jeg å flytte renteinntekten over på rentekontoen hver eneste måned. Saldoen vokste sakte men sikkert, og dermed så vokste også den månedlige renteinntekten fra denne kontoen. På slutten av 2005 hadde renteinntekten vokst til 36 øre. Summen av all rentesrente ble kr 2,16 dette første året.

Allerede neste år vokste dette beløpet til kr 7,18. Men det var først i januar 2007 at rentesrenten passerte en hel krone på en måned. Totale renteinntekter for rentekontoen ble kr 26,47 dette året, og kr 76,46 i 2008. Fortsatt ikke de store pengebeløp å snakke om. Men husk at dette bare er renter på renter. Penger som tidligere bare forsvant i det store intet. Saldoen på kontoen har nå vokst til kr 2180,-. Dette er altså summen av de rentene jeg har fått fra brukskontoen og regningskontoen siden jeg startet denne lille pengeleken. Totale renteinntekter for rentekontoen er kr 112,27.

Det som vel i grunnen er mer interessant enn selve kronebeløpet, er hvor mye raskere rentene vokser etter hvert som de får litt tid på seg. Kraften av rentesrente er formidabel. Det som startet med en renteinntekt på fem øre gir nå en 8-9 kroner i rente per måned.
Se stigningen på grafen. Beløpet vokser bare fortere og fortere.

Som dere ser i figuren så er inntekten gått litt ned på slutten. Dette skyldes den kraftige rentenedgangen vi hadde før jul. Jeg kunne med noen tastetrykk fått mer rente på pengene om jeg hadde flyttet dem til en annen bank. Skandiabanken har i dag langt fra så bra betingelser som de engang hadde. Før var de blant de aller beste bankene i landet - nå er de mer midt på treet. Derfor prøver jeg også å beholde så liten saldo som mulig på brukskonto og regningskonto, men renteskontoen er der mest for moroskyld så den kommer jeg ikke til å flytte. Hvert fall ikke før noen andre banker kan tilby meg månedlig utbetaling av rentene.
Selv om dette bare er en liten lek med penger så har renteskontoen vært god å ha. To ganger har jeg vært nødt til å rane den; en gang i 2005 der jeg rett og slett var tom for kontanter, og rentekontoen var den eneste bufferen jeg hadde; den andre gangen var i 2008 der jeg hadde glemt å overføre penger fra et pengemarkedsfond til regningskontoen i tide. Dermed så måtte jeg bruke av rentepengene for å betale en regning ved forfall. Dette er forklaringen på den store "dumpen" i grafen i begynnelsen av 2008. I dag regner jeg denne kontoen for å være en liten, men viktig del av bufferen min. Og jeg vet ikke helt hva det er, men jeg får en sånn barnlig glede av å se kontoen vokse for hver måned som går.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar