tirsdag 17. februar 2009

Sett pengene i arbeid


Penger kan brukes på mange forskjellige måter. Du kan gi de bort til andre, eller du kan kjøpe noe for dem. Om du velger å kjøpe noe for dem, så kan du enten kjøpe noe som faller i verdi og tilslutt blir brukt opp, eller du kan kjøpe noe som over tid øker i verdi og samtidig genererer enda flere penger.

Aksjer kan være et eksempel på sist nevnte. Hvis du bruker av pengene dine til å kjøpe aksjer så kjøper du eierandeler i en bedrift. Og som deleier av bedriften eier du også en andel av bedriftens overskudd. Så om dette er en solid bedrift som med stor grad av sannsynlighet vil tjene godt med penger i fremtiden ligger der en god mulighet for at pengene dine kan vokse ”av seg selv”. Forutsetningen er selvsagt at bedriftens aksjer selges til en fornuftig pris i dag.

Dette er noe av det jeg finner mest fascinerende med penger – de kan jobbe for deg. Du kan ligge på sofaen og se på Frustrerte fruer, eller du kan leke med ungene mens pengene dine er ute og produserer. Og det pengene produserer er flere penger. Dette kalles for kapitalinntekter, i motsetning til lønnsinntekt som du får av å selge arbeidskraften din.

Hvem er det som blir rik i samfunnet? De som har kapitalinntekt, eller de som har lønnsinntekt? All erfaring tilsier at det er førstnevnte. Døgnets 24 timer setter en grense for hvor mye du kan jobbe, og dermed også en grense for hva som er realistisk at du kan ha i lønnsinntekt. Jo da, du kan selvsagt ha en ekstremt høy timebetaling, men bare de færreste har en kompetanse som gjør at de havner i denne kategorien. Har du derimot kapital som jobber for deg, så er det ingen grense for hvor mye det kan jobbes. Hvert eneste kronestykke kan jobbe 24/7 for deg. Spørsmålet er bare hvor mange kronestykker du kan sette i arbeid.

Jeg innser at om jeg noensinne skal nå målet om økonomisk frihet så trenger jeg flere kronestykker som jobber for meg. Lave levekostnader blir et nøkkelord for å frigjøre flere kroner som kan settes i arbeid. Og muligheten til å jobbe overtid, eller ta en og annen ekstrajobb bør utnyttes bedre. Etter hvert som pengene produserer flere penger, så er det ekstremt viktig at også disse settes i arbeid.

Omtrent 15 % av eiendelene mine er i dag plassert som eierandeler i ulike bedrifter verden over. Det betyr at 15 % av pengene mine er ute og jobber for meg akkurat nå. Først når denne andelen er kommet nærmere 100 % samtidig som kapitalinntekten er stor nok til at jeg kan opprettholde ønsket levestandard kan jeg virkelig kalle meg økonomisk fri.

Veien til rikdom kommer til å bli lang og lærerik.
Foto: Clix sxc.hu

1 kommentar: