søndag 8. mars 2009

Kvinner roter bort pengene sine

Jeg er litt usikker på om kvinnedagen fortsatt har en misjon i samfunnet, eller om den fullstendig har utspilt sin rolle. Men siden det er kvinnedagen i dag har jeg en unnskyldning for å skrive en liten artikkel med utgangspunkt i kvinner og økonomi.

Det er nemlig stor forskjell på holdningen til personlig økonomi mellom menn og kvinner, viser en undersøkelse Synovate har gjort for Postbanken. Kvinner mellom 20 og 35 år har mye sjeldnere penger igjen på konto når måneden er slutt i forhold til sine jevngamle brødre. Det betyr med andre ord at de fullstendig mangler enn buffer for å dekke inn uforutsette utgifter.

I tillegg kjøper de også oftere ting de egentlig ikke har råd til. Kvinner lever altså over evne. Å kjøpe ting man ikke har råd til kan over tid bare føre ett sted hen – gjeldskrise. Så hvorfor gjør noen, og da særlig kvinner, dette? Vet de ikke bedre?

På ett eller annet tidspunkt virker det som om enkelte fullstendig mister kontrollen over egen økonomi, og langsomt synker de dypere og dypere ned i ei hengemyr av purringer, inkasso, gjeld og sosiale tilleggsproblemer.

Jeg sitter ikke på svaret, men jeg synes det er interessant å filosofere over problemet. Her er noen av de årsakene jeg tror er viktigst:

1. Samlivsbrudd. Å skille seg kan bli fryktelig dyrt. Det er ikke mulig å etablere seg på nytt etter et samlivsbrudd uten å pådra seg en del kostnader. De fleste familier har bare en komfyr og ett kjøleskap osv., etter bruddet trenger begge parter en av hver.

2. Barnefordeling. Henger selvsagt sammen med nr. 1, men bidragsgjeld kan være fryktelig tung å bære. Samtidig vil transportkostnadene ved besøk, og det at barnet får to hjem føre til masse ekstra utgifter for mor og far.

3. Selvstendig næringsdrivende som går konkurs. Ære være dem som prøvde - selv om de ikke fikk det til. Uten slike folk hadde ikke vi andre hatt en arbeidsplass å gå til.

4. Langvarig sykdom/uførhet. Jo da, vi har gode trygdeordninger i Norge som fungerer som et godt sikkerhetsnett om vi får problemer. Inntektsbortfallet ved uførhet kan likevel være betydelig. Og inntreffer dette på et tidspunkt hvor vedkommende nettopp har pådratt seg store faste kostnader, som familieforøkelse eller ny bolig, så kan veien til økonomisk ruin bli kort.

5. Avhengighet. Det kan være spilleavhengighet, eller rusavhengighet. Mange som har mistet gård og grunn pga. en sykelig avhengighet.

6. Manglende forståelse for verdien av penger. Jeg slutter aldri å forundre meg over hvor mange folk som ikke har råd til en flatskjerm i dag, som likevel tror at de vil ha råd til flatskjermen pluss 15 % rente om et halvt år - og derfor kjøper den på kreditt i dag.De første fem punktene skal jeg ikke si så mye om. Dette er uheldige omstendigheter som kan ramme de fleste. Punkt seks derimot… kan jeg driste meg til å si at det har med dumskap å gjøre?

Og i følge nevnte undersøkelse fra Synovate så gjelder dette altså flere unge kvinner enn unge menn. Det er i grunnen fryktelig rart at dette gjelder flere kvinner enn menn, all den tid dagens unge kvinner tar mer utdanning enn menn. Kan det skyldes at kvinner er blitt mer statusbevisste enn før? Og mer statusbevisst enn menn?

I tenårene er det liten tvil om at motepresset er størst på jentene. Det er også de som løper den største risikoen for å bli utstøtt av flokken om de ikke tilpasser seg ved å kjøpe de riktige klesmerkene, reise på de riktige feriene, delta på de riktige festene osv. Er dette holdninger jentene tar med seg inn i voksen alder?

Forbrukerøkonom Ellen Dokk Holm i Postbanken hevder at unge kvinner er økonomisløve, og stiller seg spørsmålet om kvinnene bare venter på at noen skal komme og redde dem etter at de har rotet til økonomien. Mulig at Dokk Holm har rett i det. I så fall er kvinnefrigjøringen kommet mye kortere enn vi skulle trodd. Dette kan ikke bety annet enn at kvinnene selv ønsker å opprettholde et tradisjonelt kjønnsrollemønster med mannen som forsørger og foresatt. Hvorfor skulle de ellers med åpne øyne la økonomien gå over styr?

Menn oppsøker oftere enn kvinner risikofylte situasjoner, og tar generelt flere sjanser her i livet enn sine søstre. Men tre av fire kvinner har ikke penger igjen på konto når måneden er over. Det kaller jeg å leve risikofylt! Likevel er det ”bare” 48 % av dem som selv opplever å ha litt eller meget dårlig råd. Jeg får bare ikke dette regnestykket til å gå opp. 75 % er blakk ved månedens slutt, men bare 48 % opplever det som et problem… Kanskje kvinner i større grad enn menn er offer for leve-etter-evnen-bløffen.

Jeg vet fortsatt ikke om Dokk Holm har rett i at kvinner er økonomisløve. Om du tror at du har en forklaring så lytter jeg mer enn gjerne.Foto: Kathryn McCallum sxh.hu

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar